Đèn UV Fort Di diệt khẩu cho hồ cá

370.000700.000

Đèn UV Fort DI 20w, dài 28cm

Đèn UV Fort DI 30w, dài 36cm

Đèn UV Fort DI 40w, dài 42cm

Đèn UV Fort DI 55w, dài 53cm

Đèn UV Fort DI 75w, dài 72cm

Đèn UV Fort DI 100w, dài 74cm

Xóa
Đèn UV Fort Di diệt khẩu cho hồ cá